Your Order

Naruto Figures

Figures
Brand New
Release
¥21,894
31. Dec 2020

Naruto - Temari - Naruto Gals (MegaHouse)

Brand New
Pre Owned
¥16,930
¥15,182

Naruto Shippuuden - Haruno Sakura - Naruto Gals

Brand New
Pre Owned
¥13,850
¥12,330

Naruto Shippuuden - Tsunade - Naruto Gals