Your Order

Gintama Figures

Figures
Brand New
Pre Owned
¥11,779
¥6,438

Gintama - Sakata Gintoki - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)

Brand New
Pre Owned
¥6,237
¥3,881

Gintama - Takasugi Shinsuke - G.E.M. (MegaHouse)

Brand New
Pre Owned
¥14,066
¥9,889

Gintama - Kagura - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)

Brand New
Pre Owned
¥16,744
---

Gintama - Kamui - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse) 

Brand New
Pre Owned
¥27,577
¥23,919

Gintama - Tsukuyo - G.E.M. - 1/8 (MegaHouse)