Devil Survivor 2: Break Record - Akie Yuzuru - Ban Airi - Houtsuin Yamato - Kanno Fumi - Kujou Hinako - Kuriki Ronaldo - Kuze Hibiki - Nitta Io - Sako Makoto - Shijima Daichi - Torii Jungo - Wakui Keita - Yanagiya Otome - Clear Poster A (Penguin Parade)

Zoom Devil Survivor 2: Break Record - Akie Yuzuru - Ban Airi - Houtsuin Yamato - Kanno Fumi - Kujou Hinako - Kuriki Ronaldo - Kuze Hibiki - Nitta Io - Sako Makoto - Shijima Daichi - Torii Jungo - Wakui Keita - Yanagiya Otome - Clear Poster A (Penguin Parade)

Devil Survivor 2: Break Record - Akie Yuzuru - Ban Airi - Houtsuin Yamato - Kanno Fumi - Kujou Hinako - Kuriki Ronaldo - Kuze Hibiki - Nitta Io - Sako Makoto - Shijima Daichi - Torii Jungo - Wakui Keita - Yanagiya Otome - Clear Poster A (Penguin Parade)


Worldwide Shipping

Saver
(2-4 months)
Regular
(5-10 days)
Express
(3-7 days)
Franchise
Devil Survivor 2: Break Record
Brand
Penguin Parade
Release Date
28. Jan 2015
Type
Poster
Material
PP

More from Akie Yuzuru

More from Devil Survivor 2: Break Record