Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]

Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]
Zoom Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]

Kimetsu no Yaiba - Kamado Nezuko - 1/8 - Bakketsu (Aniplex) [Shop Exclusive]


Worldwide Shipping

Saver
(2-4 months)
Regular
(5-10 days)
Express
(3-7 days)
Franchise
Kimetsu no Yaiba
Brand
Aniplex
Release Date
29. Jun 2022
Type
General

More from Kamado Nezuko

More from Kimetsu no Yaiba