Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)

Zoom Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)
Zoom Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)
Zoom Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)
Zoom Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)
Zoom Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)
Zoom Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)
Zoom Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)

Boku no Hero Academia - Tatsuma Ryuuko - Toyomitsu Taishirou - Sir Nighteye - Hadou Nejire - Amajiki Tamaki - Toogata Mirio - World Collectable Figure Vol.5 - Set of 6 Figures (Bandai Spirits)


Worldwide Shipping

Saver
(2-4 months)
Regular
(5-10 days)
Express
(3-7 days)
Franchise
Boku no Hero Academia
Brand
Bandai Spirits
Release Date
21. Dec 2019
Type
Prize

More from Boku no Hero Academia