Your Order
Figures
Brand New
Pre Owned
¥27,041
¥14,500

Ikki Tousen - Ryomou Shimei - 1/6 (Daiki Kougyou) 

Brand New
Pre Owned
¥17,464
¥13,380

Ikki Tousen - Sonsaku Hakufu - 1/6

Brand New
Pre Owned
¥9,300
¥3,962

Ikki Tousen - Ryomou Shimei - 1/6